פרגולה או סוכה? בעיצוב גינות גג או בית פרטי – אלה לא דברים נפרדים

במזג האוויר החמים של ישראל, כמעט ולא נמצא דירה ללא פרגולת הצללה, הנדרשת להקלה מפני קרני השמש המאירות במרבית שעות היממה. כך שבעונת חגי תשרי, בוחרים רבים משומרי המסורת לרכוש פרגולת סוכה למרפסת דירתם. השאיפה הכמוסה בעיצוב גינות גג היא לשלב בין השתיים – גם פרגולה המקלה על החום ומביאה צל וקרירות למרפסת, וגם סוכה כשרה למהדרין, על פי ההלכה היהודית. האם זה אפשרי? בהחלט!

"סוכת הפרגולה שאנו דנים בה בעת הזאת, עשויה לרוב, לצל. בעליה לא נתכוונו בשעת עשייתה לשם מצות סוכה. (יודגש כי הבירור ההלכתי אמור לגבי הבונים סוכת הפרגולה לצל. ולא בבונים לצניעות וכדו', ובודאי שאינו דר שם כל השנה, כמו"כ נידוננו עוסק בסוכת פרגולה העשויה מעצים הכשרים לסכך, ולא ממתכת וכדו', הפסולים לסיכוך, וכמו כן יש להזהר שלא יהיה גג הפרגולה שהוא ה"סכך" מחובר בברגים או בדבר המקבל טומאה, וכן שלא יהיה מחובר בחיבור קבוע בצורה שמונע כניסת גשם בדומה לבית). אי לכך, באנו למחלוקת לגבי כשרותה לקיום מצות הסוכה. לשיטת התוספות, הרא"ש, בעל העיטור, המרדכי, האור זרוע, האגודה, ההגהות מיימוניות והטור פסולה הסוכה לגמרי עד שלא יחדשו בה דבר. לשיטת הר"ן, הריטב"א, המאירי והמ"א במסקנתו כשרה סוכה זו בדיעבד, אך למצוה מן המובחר צריך לחדש בה דבר. ולשיטת הרמב"ם והרי"ף הסוכה כשרה לכתחילה. ולכן העולה לדינא, כאשר רוב הפוסקים נוטים לחייב לחדש דבר בסוכה, ולשיטתם הסוכה פסולה בלא החידוש הנזכר, חייבים לדאוג לכך שהסוכה תהיה כשרה למהדרין. וסוכת פרגולה למהדרין, היא רק במידה שהוסיפו בה את החידוש שהיא זקוקה לו, והיינו הוספת סכך בגודל טפח על טפח, כנפסק בשו"ע (סי' תרלו ס"א, וראה מ"א ס"ק ב). והמוסיף ענף מעץ הדקל ומניחו על קרשי הפרגולה קיים בכך את מצות החידוש דבר למהדרין, וזיכה את היושבים בסוכה בקיום מצות סוכה לכל הדעות. בשולי הדברים כדאי להוסיף כי כשם שמשתדלים אנו ליפות את הסוכה ולנאותה בקישוטים רבים. על אחת כמה וכמה מן הראוי ליפות אותה גם מבחינה הלכתית, כלומר שתהא כשרה לכל הדעות, דבר שאפשרי בטורח מועט."

תשובת הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב יפו, לשעבר הרב הראשי לישראל ואביו של הרב הראשי כיום.

כך מצאנו פתרון המשלב פרגולה תקנית עם סוכה כשרה

חברת Amiry & co פועלת באזור ירושלים כ-20 שנה, מתמחה בתחום ה- outdoor  ובעיצוב גינות גג ובתכנון גינות. חלק נכבד מקהל לקוחותינו מורכב מאנשים שומרי מסורת, ביניהם גם רבנים המתגוררים בשכונות המסורתיות בעיר.. על כן, עמד בפנינו האתגר למציאת פתרון מעשי אשר ישלב פרגולה תקנית ובטיחותית ביחד עם סוכה כשרה הלכתית..

כיום, אנו מציעים ללקוחות פרגולת הצללה כשרה לסוכה. –. הצללת הפרגולה בנויה כך שהיא מחולקת למקטעים, בין קורות הפרגולה. כל מקטע עשוי מעץ מלא ובעל מסגרת משלו. החיבורים של לוחות ההצללה למסגרת הינם באמצעות מגרעות מדויקות, הנעשות בטכניקת CNC, דבק ויתדות עץ. כך אין כלל חומרי מתכת בהצללות (ברגים, מסמרים). לוחות ההצללה יושבים בזווית על מנת שההצללה תאפשר לאור להיכנס ולהאיר, אולם ללא  קרינת שמש ישירה.

כל הצללה כזו יושבת בין קורות הפרגולה. בעונת החורף, ניתן להפוך ולשנות את כיוון ההצללה ולאפשר לקרני שמש ישירה להיכנס פנימה ולהאיר את החלל. במהלך השנה ההצללה פונקציונאלית ואסתטית (ניתן לצבוע אותה בכל צבע ייעודי, המתאים לתנאי חוץ). כאשר מגיע חג הסוכות, ניתן להרים את אחד המקטעים לגובה של כ-2 ס"מ באוויר, לברך כמצוות החג ולהשיבו למקומוכך הפרגולה נחשבת למבנה ארעי ועל כן יכולה לשמש גם כסוכה כשרה. כאמור, נשאר רק לחדש בה משהו והפרגולה הופכת לסוכה העומדת בתקן הכשרות וההלכה, וניתן לארח בה וליהנות ממנה במהלך כל ימי החג.

חג הסוכות חל בעונת הסתיו, אשר בה ישנם גםימים קרירים, שאליהם יש להתייחס בעת תכנון ועיצוב גינות גג ועיצוב גינות לרוב, לקוחותינו הנתקלים בבעיה זו יבחרו להשתמש במערכות סגירת חורף (בואו לקרוא עוד על מערכות סגירת חורף), או/ו בסגירת דפנות הפרגולה באמצעות מסך יורד מבד רשת או PVC.

אין צורך יותר להתלבט בין פרגולה קבועה לבין בניית סוכה בחג. הפתרון טמון בשילוב:  גם סוכה כשרה הלכתית  וגם פתרון עיצובי ופרקטי להצללה לאורך כל השנה.

תפריט